ขั้นตอนการสั่งผลิตน้ำดื่ม

Step 1  ขอรับใบเสนอราคา

Step 2  ลูกค้าเลือกแบบได้ทั้งขวด ฝา ฉลาก และพลาสติกหุ้มฝา
– แบบขวด – แบบสีฝาปิด – แบบฉลาก

Step 3  การผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า แบ่งเป็น 2 ส่วน

– ฉลาก มีขั้นต่ำในการสั่งซื้ออยู่ที่ 20,000 ชิ้น โดยมีค่าบล็อกพิมพ์ต่างหาก
ราคาฉลากจะถูกลง หากสั่งพิมพ์ฉลากครั้งละมากขึ้น เช่น 30,000  50,000 ชิ้น หรือ 100,000 ชิ้น

– น้ำดื่ม ราคาน้ำดื่มจะแปรผันตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งผลิตน้ำดื่ม เช่น ล็อตละ 1,200 ขวด จะมีราคาสูงกว่า ล็อตละ 3,600 ขวด หรือ 6,000 ขวด

Step 4 เมื่อลูกค้าเซ็นต์ยืนยันสั่งซื้อในใบเสนอราคากลับมา เราจะทำการเตรียมแบบตามแบบที่ลูกค้าเลือก โดยรบกวนลูกค้าชำระเงินเพื่อเป็นการยืนยันสั่งซื้อ (เฉพาะค่าบล็อกและฉลาก) รวมถึงเอกสารว่าจ้าง เนื่องจากแบบฉลากของลุกค้า จะได้รับการจดทะเบียนฉลากกับทางสาธารณสุขโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จะใช้เพียงเอกสารว่าจ้างและเอกสารประกอบจากลูกค้า เช่น หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งลูกค้าต้องจัดเตรียมเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนา และส่งมาทางไปรษณีย์

Step 5 การจัดส่งน้ำดื่ม

โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

บางพื้นที่อาจมีค่าใช้จ่าย : ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง

ส่วนจังหวัดอื่นๆ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

Step  6 ระยะเวลา 20-30 วัน ในการผลิตน้ำดื่มติดแบรนด์ลูกค้า และเวลาที่ใช้ขอเลขที่อย.ในครั้งแรก

Comments are closed.