น้ำดื่มราคาถูก เพื่อเด็กนักเรียนไทย

สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเด็กนักเรียนไทย น้ำดื่มภายใต้แบรนด์โตโต้

ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ 300 แพ็ค / 1 ครั้ง
500 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ   43 บาท
600 cc (1 แพ็ค 12 ขวด) ราคาแพ็คละ  44 บาท
1500 cc (1 แพ็ค 6 ขวด) ราคาแพ็คละ  45 บาท

Comments are closed.